EuroWAG

NOWOŚCI :

* TankTerminal automat do samodzielnego rozliczania tankowania bezpośrednio przy dystybutorze 24/7 - dostępny w Bukowsku
* Restauracja OFF ROAD w Sanoku - zamów na stronie: OFF ROAD lub na miescu za pomocą aplikacji i kodów QR
* Nowość: PRALNIA na stacji w Tarnowie - zapraszamy
* TankTerminal automat do samodzielnego rozliczania tankowania bezpośrednio przy dystybutorze 24/7 - dostępny na stacjach:Wetlina, Godowa, Jasienica Rosielna, Solina, Zręcin, Cisna, Smolnik, Iwonicz
* Restauracja OFF ROAD w Sanoku - dostępna przez GLOVO. Zamów na OFF ROAD na GLOVO
* Bar GROSAR w Tarnowie - dostępny przez GLOVO. Zamów na BAR GROSAR na GLOVO

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 119/1 z dn. 04-05-2016 r.], niniejszym informujemy
Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.


I. Administrator danych osobowych
My, GROSAR Spółka z o.o., z siedzibą w Sanoku, adres: 38-500 Sanok, ul. Gabrieli Zapolskiej 30, dla której akta
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, w Wydziale XII Gospodarczym KRS, nr KRS
0000118381, NIP 6870005444, REGON 008432880, kapitał zakładowy 524 000,00 zł, dane kontaktowe:
rodo@grosar.pl , jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.


II. Cele i podstawy przetwarzania
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie
Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane identyfikacyjne

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, a to podmiotom świadczącym na
naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową;
• innym niezależnym odbiorcom, a to agencjom reklamowym i innym podmiotom promującym lub pośredniczącym
w sprzedaży naszych usług;
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń z umowy.
2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów
i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli
przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
Jeżeli nie podasz danych odmówimy zawarcia z Tobą umowy